Ελληνικό κοινοβούλιο

Νέο Σύνταγμα της Ελλάδος μετά την αναθεώρηση του 2019

Νέο Σύνταγμα της Ελλάδος μετά την αναθεώρηση του 2019 1024 681 Δικηγόρος Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 187/28.11.2019) το ψήφισμα της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής με το οποίο ολοκληρώθηκε η τέταρτη κατά σειρά αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος στα 44 χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Αναλυτικά, οι πλέον σημαντικές τροποποιήσεις αφορούν:

1. Το άρθρο 21 περί κατοχύρωσης ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών.

Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 21 ως εξής:

«1. Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει.».

2. Το άρθρο 54 σχετικά με τη δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να καθιερώσει ειδικές διατάξεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους απόδημους Έλληνες.

Στο άρθρο 54 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Με το νόμο της παρ. 4 του άρθρου 51 μπορεί να τίθενται προϋποθέσεις στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους από τους εκλογείς που κατοικούν έξω από την Επικράτεια, όπως πραγματικός δεσμός με τη Χώρα, αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα, χρόνος απουσίας από τη Χώρα ή παρουσία στη Χώρα για ορισμένο χρόνο στο παρελθόν. Με το νόμο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ορισμένες θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας κάθε κόμματος της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από απόδημους Έλληνες. Νόμος μπορεί να προβλέπει, ότι η ψήφος των εκλογέων που ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα έξω από την Επικράτεια, δεν προσμετράται σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια αλλά μόνο σε επίπεδο Επικρατείας. Με το νόμο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ορίζονται μία ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες απόδημου Ελληνισμού, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.».

3. Το άρθρο 73 σχετικά με τη δυνατότητα της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας με υπογραφή 500.000 πολιτών.

Στο άρθρο 73 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να κατατίθενται έως δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις νόμων στη Βουλή, οι οποίες με απόφαση του Προέδρου της παραπέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος. Οι προτάσεις νόμων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να αφορούν θέματα δημοσιονομικά, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Νόμος ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.».

Πέραν αυτών, οι τροοποιήσεις αφορούν:

  • το άρθρο 32 παρ. 4 – αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και τον καθορισμό νέων πλειοψηφιών για την εκλογή του από τη Βουλή (απόλυτη ή και σχετική πλειοψηφία).
  • το άρθρο 62 – ακαταδίωκτο των βουλευτών
  • Το άρθρο 68 παρ. 2 – δυνατότητα σύστασης εξεταστικών επιτροπών.
  • το άρθρο 86 παρ. 3 – κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για άσκηση δίωξης υπουργών ή υφυπουργών.
  • το άρθρο 96 παρ. 5 – συνταγματική εξομοίωση του καθεστώτος των στρατιωτικών δικαστών με αυτούς των πολιτικών δικαστηρίων.
  • το άρθρο 101Α- απαιτούμενη πλειοψηφία για την επιλογή των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών

Δείτε αναλυτικά το ψήφισμα της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

πηγη: lawspotgr