Γενική δήλωση αποποίησης ευθύνης

Μέρος του περιεχομένου της παρούσης ιστοσελίδας συνιστά δικηγορική διαφήμιση. Καθώς κάθε παρουσίαση εμπεριέχει μοναδικά γεγονότα και περιπτώσεις προηγούμενα αποτελέσματα δεν εγγυώνται και ανάλογη έκβαση. Πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν μέρος γενικότερης πληροφόρησης και δεν είναι νομική συμβουλή.
Η επιλογή και πρόσληψη συνηγόρου είναι μια σημαντική απόφαση και δεν πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά σε διαφήμιση. Το γραφείο μας δεν εγγυάται για την ποιότητα, ακρίβεια ή πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού στην παρούσα ιστοσελίδα.
Πρόσβαση, θέαση ή ανάγνωση υλικού της ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου είδους επικοινωνίας με το γραφείο μας μέσα της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη. Περαιτέρω, παρόλο που η παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπει την επικοινωνία με το γραφείο μας, μηνύματα που στέλνονται μέσω αυτής ή με χρήση της δεν πρέπει να θεωρηθούν ως απόρρητα ή εμπιστευτικά.
Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει υπερσυνδέσμους προς τρίτες ιστοσελίδες. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο χάρην ευκολίας και αφενός δεν υιοθετούνται από το γραφείο μας, αφετέρου δεν εγγυόμαστε την ποιότητα, ακρίβεια ή καταλληλότητα των ιστοσελίδων αυτών.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν έχουν σκοπό ούτε θεωρούνται ότι παρέχουν νομικές υπηρεσίες εκ μέρους του γραφείου μας ούτε συνιστούν νομική συμβουλή προς δράση.
Όλα τα λογότυπα που ενδεχομένως εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι σήματα ανήκοντα στους κατά νόμο ιδιοκτήτες τους. Άρθρα και λοιπές δημοσιεύσεις στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ισχυρά και αφορούν μόνο τις ημερομηνίες δημοσίευσης τους και ενδεχομένως δεν αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα νομοθεσία και κανονισμούς./ Έγγραφο υλικό, εικόνες, σχέδια και βίντεο της παρούσης ιστοσελίδας προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, προορίζονται για προσωπική χρήση μόνο και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, κοινοποιηθούν, τροποποιηθούν, αποθηκευθούν ή διαμοιρασθούν σε οποιαδήποτε μορφή τους χωρίς την έγγραφη άδεια του γραφείου μας. Το γραφείο μας ρητά και κατηγορηματικά αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με ενέργειες ή παραλείψεις που επιχειρούνται βάση πληροφοριών παρεχόμενων στην παρούσα ιστοσελίδα.