Κληρονομικά

Ένα από τα βασικά ζητήματα πέραν αυτού της αποδοχής κληρονομιάς με διαθήκη ή χωρίς, είναι αυτό της αποποίησης της, ιδίως όταν υφίστανται χρέη, ή έστω της αποδοχής της με το ευεργέτημα της απογραφής. Με μόλις 4 μήνες από την στιγμή της γνώσης του θανάτου προθεσμία η κατάλληλη και έγκαιρη νομική συμβουλή είναι καθοριστικής σημασίας. Ακόμα, όμως, και αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, είναι δυνατό η πλασματική αποδοχή αυτή να ανατραπεί με αυξημένο όμως κόστος και βάση κατάλληλων πραγματικών και νομικών λόγων.

Περαιτέρω, συνήθη θέματα κληρονομικού δικαίου που χειριζόμαστε αποτελούν η προσβολή της διαθήκης όταν η τελευταία δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική βούληση του διαθέτη και η διεκδίκηση της νόμιμης μοίρας, του ποσοστού δηλαδή που αντιστοιχεί στον κληρονόμο που «αποκληρώθηκε» λόγω ύπαρξης μιας δυσμενούς διαθήκης.