Ακίνητα

Η αγορά ενός ακινήτου αφενός είναι ένα σημαντικό οικονομικό και βιωματικό βήμα αφετέρου περικλείει μια διαδικασία πιστοποίησης αμφότερων των μερών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της σύμβασης αλλά και η αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Το γεγονός ότι πλέον δεν είναι αναγκαία δια νόμου η παρουσία δικηγόρου στην υπογραφή συμβολαίων δεν μειώνει ούτε κατά το ελάχιστο τον ενδεχόμενο κίνδυνο μπροστά στο οποίο μπορεί να βρεθεί ο επίδοξος αγοραστής ακόμα και στο άμεσο μέλλον.

Στην χώρα μας προχωράει η διαδικασία του κτηματολογίου και όλα τα δικαιώματα επί ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων πρέπει με προσοχή και ακρίβεια να δηλωθούν από καταρτισμένους επαγγελματίες προς αποφυγή λαθών, τα οποία στο μέλλον είναι πιθανό να κοστίσουν ακριβά.Τέλος, είτε από ανθρώπινες είτε ακόμη και από φυσικές αιτίες μπορεί να δημιουργηθούν διαφορές επί όμορων και μη ακινήτων, η οποίες καλό είναι να επιλυθούν άμεσα, δίκαια και οριστικά, διότι δε διαφορετική περίπτωση είναι δυνατό όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν ζημιωμένοι.