Μεταφράσεις

Το γραφείο μας με βάση την Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει υπεύθυνα πανελλαδικά την επικυρωμένη μετάφραση από Δικηγόρο σύμφωνα με το άρθρο 36§2γ του νόμου 4194/2013 πάσης φύσεως εγγράφων, επιχειρηματικών πλάνων, πτυχίων ξένων γλωσσών και πιστοποιητικών από τα αγγλικά και αντίστροφα. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα μετάφρασης και άλλων γλωσσών ανά περίπτωση σε συνεργασία με έγκυρα μεταφραστικά γραφεία.