Μισθωτικά

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μεγάλο πλήγμα στην αγορά ακινήτου τόσο ως προς τις αγοροπωλησίες όσο και ως προς τις ενοικιάσεις. Καθοριστικής σημασίας κατά τη σύναψη μιας μίσθωσης επαγγελματικής ή κατοικίας είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού συμφωνητικού που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, έτσι ώστε σε περίπτωση μη ομαλής εξέλιξης της σχέσης να είναι αμφότεροι κατοχυρωμένοι.

Πολλές φορές ο ενοικιαστής δεν καταβάλλει το ενοίκιο είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω δυστροπίας, με αποτέλεσμα ο εκμισθωτής να οδηγείται σε αδιέξοδο. Το γραφείο μας προχωράει στην δικαστική αναζήτηση των οφειλόμενων μισθωμάτων και αν χρειαστεί και στην διαδικασία της έξωσης του μισθωτή, τόσο σε αστικές όσο και επαγγελματικές μισθώσεις. Από την άλλη μεριά ιδιαίτερα σύνηθες είναι το αίτημα για μείωση του ενοικίου, καθώς η αξία των μισθωμένων ακινήτων έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία έτη. Στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής δεν συναινεί στη μείωση και αναπροσαρμογή του ενοικίου, ο μισθωτής μπορεί να επιδιώξει δικαστικά τη μείωση του, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για επαγγελματικές μισθώσεις, όπου τα πάγια έξοδα ενοικίων αποτελούν κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.