Οικογενειακό

Η λύση του γάμου με συναινετικό ή κατ΄ αντιδικία διαζύγιο αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, με πτυχές κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές για τους εν διαστάσει συζύγους και κυρίως για τα τέκνα και δη τα ανήλικα. Στόχος μας είναι η διαχείριση της διαδικασίας του διαζυγίου να γίνεται με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο ιδίως όταν στο διαζύγιο προκύπτουν θέματα διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα.

Η εξομάλυνση των προστριβών που ανακύπτουν με αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων και επιμέλεια της εκάστοτε υποθέσεως με πολύ λεπτούς χειρισμούς είναι καθοριστικής σημασίας. Ίδια ανάγκη για λεπτούς χειρισμούς υφίσταται και σε πληθώρα άλλων θεμάτων που άπτονται του οικογενειακού δικαίου, όπου και πρέπει να επιτευχθεί μια λεπτή ισορροπία με γνώμονα τόσο την ουσιαστική δικαιοσύνη όσο και την προστασία όλων των μερών.