Όροι χρήσης

Ο παρών Ιστοχώρος δημιουργήθηκε από και εκ μέρους του Δημοσθένη Αλ. Αλεξίου, Δικηγόρου Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκης (οδός Σαπφούς αρ. 3, ΤΚ 54627), ο οποίος είναι και ο Διαχειριστής του. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του παρόντος Ιστοχώρου αναγνωρίζουν και συμφωνούν με τους κάτωθι όρους:

Όροι

Ο Διαχειριστής του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, όποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω του Ιστοχώρου του.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Ο παρών Ιστοχώρος παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού του τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής του Ιστοχώρου δεν φέρει ευθύνη για νομικές απαιτήσεις ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) που έχουν υποστεί οι επισκέπτες του Ιστοχώρου ή τρίτοι από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτός ο Ιστοχώρος είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Δημοσθένη Αλ. Αλεξίου, Δικηγόρου Θεσσαλονίκης. Όλο το περιεχόμενο του Ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Διαχειριστή εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του Ιστοχώρου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Διαχειριστή ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Διαχειριστή ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτόν καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Διαχειριστή ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στον παρόντα Ιστοχώρο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του παρόντος Ιστοχώρου αποδέχονται ότι δεν θα τον χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, ή το οποίο δεν μπορεί να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Διαχειριστής δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοχώρου, τα οποία οι ίδιοι διέθεσαν και για την επεξεργασία των οποίων οι ίδιοι συναίνεσαν ταυτόχρονα με τη χρήση του παρόντος Ιστοχώρου και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι ο Ιστοχώρος, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το Περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Ομοίως, ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι ο Ιστοχώρος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής.

Τέλος, ο Διαχειριστής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, επιλογών και του περιεχομένου του Ιστοχώρου στη χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων και ειδικότερα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Γενική Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Τοπική αρμοδιότητα

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους ή τον παρόντα Ιστοχώρο αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.